Экскурсия в Файюм: Хавара пирамида
Пирамида Аменемхета III Хавара

Пирамида Аменемхета III. Хавара
Published: 12 Dec 1018 Last update: 15 Dec 2019